f7.JPGVe školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školku 40 dětí. Máme dvě třídy, o které se starají 4 učitelky – Dana Lošková, Olga Kofroňová, Nikola Chmelová a Lenka Dvořáková.

Aby se děti pohybovaly v prostředí čistém a příjemném, je úkolem Romany Škrnové, aby jim chutnalo „jako od maminky“ se starají výborné kuchařky Petra Machová a Monika Kudrnová.

V naší školce mohou děti bezmezně rozvíjet svou fantazii při námětových hrách, ve kterých napodobují činnosti dospělých. K tomu plně využívají koutek s kuchyňkou, obchůdek, lékařský koutek, nákladní auta s kostkami, koutek s nářadím, dopravními značkami apod.

Důležitou součástí pobytu dětí v MŠ je volná hra a hry didaktické, ve kterých se děti pod vedením učitelek učí přemýšlet, pojmenovat věci kolem sebe a hledat souvislosti. Vybavení herny se snažíme průběžně obnovovat a doplňovat hračkami a pomůckami, což nám dělá velkou radost třeba o Vánocích. Samozřejmě i v průběhu roku dětem pořizujeme vše potřebné pro činnosti ve školce, ale také na naší školní zahradě. Ta odpovídá bezpečnostním parametrům a je dobře vybavena novým nářadím a herními prvky tak, aby mohla být dětmi maximálně využívána při pobytu venku. Rádi chodíme i na vycházky do okolní krásné přírody. Školka je ekologicky zaměřená, děti se učí třídit odpad, uklízí okolí školky, účastní se několikrát do roka výchovně vzdělávacího programu s Cassiopeou.

Nechybí ani zahradní slavnosti, sportovní klání, odpolední tvořivé dílny s maminkami, hravá odpoledne s prarodiči a samozřejmě velmi důležitý a krásný vánoční den, zakončený štědrovečerní večeří a návštěvou rodičů, se kterými se děti mohou podělit o radost z vánoční nadílky.

Důležitou náplní výukového programu školky jsou školní projekty, návštěvy divadel, keramické dílny, místní knihovny, planetária, školní výlety apod.

Za přínosnou považujeme aktivní spolupráci se základní školou, která leží v těsné blízkosti mateřské školy a ocení ji zejména naši předškoláčci, pro které je tak přechod ze školky do první třídy skoro hračkou. První pololetí se totiž velmi pilně připravují ke své první důležité zkoušce – k zápisu do první třídy. Ve druhém pololetí pak mají při tzv. Dnech s předškoláky - hře na školu - možnost každý poslední pátek v měsíci strávit dopoledne ve škole, se svou budoucí paní učitelkou a novými kamarády.

 f3.JPG f2.JPG f1.jpg  f5.jpg

znacky horizontal