LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

v úterý 28.6.2022 od 15.30 hod

Děti, které od září nastoupí do 1. třídy, si pro vás připravily malé divadelní představení.

Ostatní jim zazpívají na rozloučenou, nebudou chybět ani dárky a předškolní vysvědčení.

 HRA NA ŠKOLU

pro děti, které od září nastoupí do ZŠ Olešnice, se bude konat  poslední letošní setkání ve škole,

 ve středu 22.června.

V 7.50 si paní učitelka Lenka vyzvedne své budoucí prvňáčky a stráví spolu další dopoledne.

Děti budou potřebovat penál.

 Ve středu 15. června půjdeme na 

UKÁZKU DRAVCŮ

vybíráme 60,-

 NÁRODOPISNÁ EXPOZICE

Ve středu 8.6.  pojede 2. třída (předškoláci) na návštěvu Jihočeského muzea.

Odjezd od MŠ v 8.15, návrat před obědem.

Vybíráme 30,-, autobus bude vyúčtován dodatečně.

 DIVADÉLKO V MŠ

V pátek 27.5. přijede divadélko Zvoneček s Perníkovou pohádkou II.

Vybíráme 60,-

  FOCENÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Pro vysokou nemocnost dětí přesouváme focení na čtvrtek 2.6.

Bližší informace najdete včas na nástěnce v šatně.

 V DOKUMENTECH NAJDETE VÝSLEDKY LETOŠNÍHO ZÁPISU DO MŠ.

  POZVÁNKA

NA SETKÁNÍ S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Setkání se uskuteční ve středu 18.5.2022 v 16.30 v ZŠ Olešnice.

Účast rodičů je velmi žádoucí, prosíme, udělejte si čas.

Srdečně zvou učitelky ZŠ Olešnice.

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Vážení rodiče, MŠ Olešnice bude o hlavních prázdninách provozu první a poslední dva týdny prázdnin.

V době od 18. července do 12. srpna bude naše školka uzavřena.

Kdo má zájem, aby dítě docházelo do MŠ v době od 1.7. - 15.7. a od 15.8. – 31.8.2022, vyplní závaznou přihlášku (k dispozici v dokumentech ke stažení nebo na nástěnce v šatně), kterou odevzdá do 20. května.

 Zápis do MŠ Olešnice se letos uskuteční ve dnech 2. a 3. května.

Krátká schůzka se bude konat vždy od 10.00 ve školní jídelně

(boční vchod od ZŠ).

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Olešnice najdete v menu Dokumenty

spolu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Zde ji můžete vyplnit a vytisknout (lze poslat i e-mailem a na schůzce podepsat nebo vyplnit až při zápisu).

Spolu s kopií očkovacího průkazu ji podáte na výše zmíněné schůzce. Bude vám přiděleno podací číslo, podle kterého se budete orientovat ve výsledcích zápisu.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do dvou týdnů a o dalším postupu budou informováni 

zákonní zástupci přijatých dětí.

 V pátek 8.4. přijede do školky hudební divadélko Bambini,

s písničkami z pohádek.

Vybíráme 60,- VELIKONOCE NA DOUDLEBSKU

Ve středu 6.4.  pojede 2. třída (předškoláci) na návštěvu Jihočeského muzea.

Odjezd od MŠ v 8.15, návrat před obědem.

Vybíráme 30,-V úterý 5.4. od 15.30 se sejdeme na naší zahradě i s rodiči při našem společném a již tradičním

JARNÍM ZAHRADNIČENÍ

Bližší info v šatně na nástěnce.

Po práci ohýnek a buřty!HRA NA ŠKOLU

pro děti, které od září nastoupí do ZŠ Olešnice, se bude konat  druhé setkání ve škole,

tentokrát ve středu 30. března.

V 7.50 si paní učitelka Lenka vyzvedne své budoucí prvňáčky a stráví spolu další dopoledne.

Děti budou potřebovat penál. O SLEPICI MATYLDĚ

Ekovýchovný program o slepičkách se u nás bude konat

Ve čtvrtek 24.3.

Vybíráme 60,- DIVADÉLKO V MŠ

V pondělí 14.3. přijede divadélko Zvoneček s Perníkovou pohádkou.

Vybíráme 60,-HRA NA ŠKOLU

pro děti, které od září nastoupí do ZŠ Olešnice, se bude konat  v pátek 25.února.

V 7.50 si paní učitelka Lenka vyzvedne své budoucí prvňáčky a stráví spolu první společné chvíle.

Děti budou potřebovat penál. ŽÍŽALOVÁNÍ

Ve čtvrtek se bude u nás konat environmentální program o životě a užitečnosti žížal s ukázkou jejich chovu.

Vybíráme 70,-PŘEDŠKOLÁCI

půjdou ve středu 23.2.na divadlo do školy.

Platit netřebaZÁPIS DO ZŠ OLEŠNICE

Ředitelka ZŠ a MŠ Olešnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2022/2023

se uskuteční v budově ZŠ Olešnice

ve středu 6.4.2022 a čtvrtek 7.4.2022 od 15,00 do 17,00 hodin

Zapsány budou děti, které dovrší 6ti let věku do 31.8.2022. Dále pak i děti, které měly povolený odklad povinné školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do srpna 2023, může být přijato k plnění školní docházky,

je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Rodiče při zápisu předloží:  rodný list dítěte, doklad o bydlišti (OP rodiče),

povolení odkladu povinné školní docházky (pokud dítě odklad mělo),

pokud budou žádat odklad povinné školní docházky, předloží vyjádření z PPP a od pediatra.

 

Mgr.Gabriela Štrosserová, ředitelka školy KARNEVAL

se u nás bude konat ve čtvrtek 10.února dopoledne

Užijeme si tance, her, soutěží a písniček a samozřejmě se také těšíme

na přehlídku masek, které si děti přinesou z domova.CASSIOPEIA VE ŠKOLCE

Ve čtvrtek 27.ledna dopoledne se budou v naší školce konat dva programy ekocentra Cassiopeia.

Pro mladší děti: Žabka Rozárka (provede děti světem obojživelníků)

Pro starší děti: Kouzelná jabloň (proměny ovocných stromů v průběhu roku)

Cena programu 60,-UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ZMĚNA PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU PRO ČERVENEC A SRPEN

V reakci na několik požadavků na úpravu prázdninového režimu naší MŠ (celozávodní dovolené v blízkých provozech např.),

jsme se rozhodli posunout uzavření MŠ Olešnice na přelom července a srpna.

Letošní prázdninový provoz tedy bude v naší školce vypadat takto:

V ČERVENCI BUDE ŠKOLKA OTEVŘENA DO 15.7.

OD 18.7. DO 12.8. BUDE MŠ UZAVŘENA

OD 15.8. BUDE OPĚT OTEVŘENA.

Tuto informaci podáváme s časovým předstihem, ihned po našem rozhodnutí - víme, že plány na léto se blíží.

Stále však platí, že pro prázdninový provoz (letos tedy začátek července a konec srpna)

je potřeba z provozních důvodů děti závazně přihlásit.

Přihlášky a podmínky budou vyvěšeny jako každý rok v dubnu a uzávěrka přihlášek v květnu.

Snad posunutí uzavření školky mnohým z vás pomůže a nikomu z vás prázdniny nezkomplikuje. DIVADÉLKO V MŠ

Ve čtvrtek 13.1. přijede do školky divadélko Zvoneček

s pohádkou O neposlušných kůzlátkách

Vybíráme 60,-VÁNOCE V NAŠÍ ŠKOLCE

Náš letošní vánoční den připadá na čtvrtek 16.prosince.  

S dětmi si ráno ozdobíme stromeček a připravíme pohoštění. To vše bude směřovat k našemu večernímu setkání.

Pokud budete moci své děti vyzvednout do 16.00, velmi nám to pomůže v přípravách štědrého večera.

V 17.00 hodin děti opět přivítáme. Pokud budou slavnostně oblečené, podtrhne to hezkou atmosféru.

Bude pro ně připravena štědrovečerní tabule, stromeček a hlavně vánoční nadílka,

na kterou mnozí z Vás finančně přispěli, a děkujeme za to.

Bližší informace (postupné vyzvedávání dětí) jsou na nástěnce v šatně MŠ.VÁNOČNÍ FOCENÍ

Letos se budou děti fotit ve čtvrtek 25. listopadu od 9.00

Objednávat můžete tentokrát pouze balíček fotek, obsahující 2 druhy fotografií po 5 kusech, v ceně 300 Kč.

Jiné počty, jiné požadavky (viz. zápis na nástěnce v šatně) opravdu tentokrát nedokážeme zajistit.

Děkujeme za pochopení.DIVADÉLKO V MŠ

V pátek 5.11. přijede do školky divadlo BAMBINI

s hudebním programem Jak krtek písničku našel

Vybíráme 60,-UPOZORNĚNÍ

Na základě doporučení hejtmana JČ kraje uděluje ředitelka ZŠ a MŠ Olešnice ředitelské volno k ohlášeným prázdninovým dnům.

Proto bude i naše školka v týdnu od 25.10. do 31.10. uzavřena.

O dalším postupu budeme informovat na webu.V pátek 1.10. přijede do naší školky divadélko Zvoneček s pohádkou

O veliké řepě.

Vybíráme 60 KčZAHRADNÍ SLAVNOST

NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

v úterý 21.9. od 16.00

Slavnostně přivítáme nové kamarády, užijeme si trochu legrace, společně si pohrajeme a nakonec opečeme buřty.

Prosíme rodiče, aby přinesli opékací klacky.

Buřty, chleba, hořčici, kečup a pití v přiměřené míře dodáme my.

Těšíme se na hezky prožité odpoledne.INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Ve čtvrtek 2.9. od 16.00 se bude konat setkání s rodiči dětí, které se v tomto školním roce chystají k zápisu do 1.třídy.

Představíme vám náš způsob práce, který povede děti k jejich první důležité zkoušce v jejich životě,

také oblasti určující jejich školní zralost, pracovní materiály, které budeme používat a také novou paní učitelku :-) 

Samozřejmě rády zodpovíme veškeré vaše dotazy k tomuto tématu.

 NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Ve středu 1.září 2021 přivítáme naše děti opět u nás ve školce.

Těšíme se na všechny staré známé i na naše nové kamarády a kamarádky!

znacky horizontal